İş Hukuku Ders Uygulaması 1


 DPÜ ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSİ HAFTALIK SINAV UYGULAMASI 1

Öğr. Gör Erkan ÇAKIR        04.03.2015

Not: Doğru cevaplar altı çizili olanlardır.

 1. İş hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. İş hukuku iş dünyası ile ilgili olduğundan ticaret hukukunun bir dalıdır.
  2. İş hukuku iş yapan herkesi kapsama alır.
  3. İş hukuku işçi işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
  4. İş hukuku iş adamlarının sosyal güvenliği ile ilgili bir hukuk dalıdır.
  5. İş hukuku devlet memurlarının çalışmalarını düzenler.

 1. Aşağıdaki konulardan toplu iş hukuku içinde incelenen hangisidir?
  1. Asgari ücret
  2. Sendikaların faaliyetleri
  3. Yıllık ücretli izin
  4. Çalışma süreleri
  5. İş sözleşmesinin feshi
 2. 4857 sayılı İş Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.
  2. İşveren vekilinin bu sıfatla işçileri karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
  3. İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
  4. Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım beden ve mesleki eğitim yerleri gibi eklentiler işyerinden sayılmaz.
  5. İşveren vekili sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
 3. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?
  1. Kanun
  2. Anayasa
  3. Öğreti
  4. Tüzük
  5. Yönetmelik
 4. Öğreti ve uygulamalarda alt işvereni ifade etmek için kullanılan sözcük hangisidir?
  1. Taşeron
  2. Müteahhit
  3. Fasoncu
  4. Yüklenici
  5. Aracı
 5. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukuna egemen olan ilkelerden birisi değildir?
  1. İşveren lehine yorum ilkesi
  2. Eşitlik ilkesi
  3. İşçi yararına yorum ilkesi
  4. Toplumsal dengeyi gözetme
  5. İşçinin korunması ilkesi
 6. Ülkemizde ilk iş kanunu hangi tarihte çıkmıştır?
  1. 1936
  2. 1945
  3. 1946
  4. 1947
  5. 1948
 7. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar?
  1. 2
  2. 3   
  3. 7
  4. 30
  5. 15
 8. İş Kanunu’nun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran işveren bu durumu ne kadar süre içinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
  1. 6 ay
  2. 3 ay
  3. 15 gün
  4. 1 ay
  5. 1 hafta
 9. İşyerinin devredilmesi durumunda işçilere yapılacak kıdem tazminatı ödemesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  1. Hem yeni işveren hem eski işveren
  2. Hem eski işveren hem devlet
  3. Sadece yeni işveren
  4. Sadece eski işveren
  5. Sadece devlet
 10. Aşağıdakilerden hangisi iş kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı durumlardan biridir?
  1. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
  2. Halkın faydalanmasına açık park bahçe işleri
  3. Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler
  4. Tarım sanatlarına ait işler
  5. Ev hizmetleri işleri
 11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde işçi yararına yorum ilkesine gidilir?
  1. Kanunda hata varsa
  2. Kanunda işçi aleyhine düzenleme varsa
  3. Kanunda açık bir ifade varsa
  4. Kanunda boşluk varsa
  5. Kanun yürürlükten kalkmışsa
 12. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun bir alt dalı değildir?
  1. Bireysel iş hukuku
  2. Sendikalar hukuku
  3. Sosyal sigortalar hukuku
  4. Borçlar hukuku
  5. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hukuku
 13. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi ile işveren arasındaki ilişkiye ne denir?
  1. Borç İlişkisi
  2. Edim İlişkisi
  3. İş İlişkisi
  4. Sevgi İlişkisi
  5. Hayır ilişkisi
 14. 4857 Sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz?
  1. Dinlenme ve uyku için ayrılan yerler
  2. Yıkanma, muayene ve bakım için ayrılan yerler
  3. İşyerine ait araçlar
  4. Bebek emzirme odaları
  5. Komşu işyerinin avlu ve eklentileri
 15. Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanunun kapsamındadır?
  1. Deniz ve hava taşıma işlerinde
  2. Ev Hizmetlerinde
  3. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
  4. Rehabilitasyon Merkezleri
  5. Gemiden karaya yük boşaltan işletmelerde

 

 

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz....

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s