Kamu Yönetimi Ders Notları

Kamu Yönetimi 1. Kısım Ders Notları                   SUNUM                PDF Kamu Yönetimi 2. Kısım Ders Notları                   Sunum                PDF

Ticaret Hukuku Örnek Sorular 1

1.Aşağıdakilerden hangisi modern görüşe göre Ticaret hukukunun esası olarak kabul edilir? a. Ticarî işlem b. Tacir c. Ticarî işletme d. Ekonomik iş e. Ticarethane

İş Hukuku Ders Uygulaması 1

 DPÜ ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSİ HAFTALIK SINAV UYGULAMASI 1 Öğr. Gör Erkan ÇAKIR        04.03.2015 Not: Doğru cevaplar altı çizili olanlardır. İş hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İş hukuku iş dünyası ile ilgili olduğundan ticaret hukukunun bir dalıdır. İş hukuku iş yapan herkesi kapsama alır. İş hukuku işçi…

Temel Hukuk Ders Notları

Telif haklarından dolayı kaldırılmıştır. erkancakir40@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.  

100 Soruda Temel Hukuk

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir? Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları

İH Ders Notları

Telif haklarından dolayı kaldırılmıştır. erkancakir40@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer Ders Notları 4857 Sayılı İş Kanunu 40 Soruda İş Kanununda Ücret 40 Soruda Fesih ve Kıdem Tazminatı  

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku dersine yönelik duyurular, ders notları, çalışma soruları gibi materyaller yayınlanacaktır.